ಕಾಡದ ಪ್ರಶ್ನೆ:
ಎಲ್ಲರು ಅವಳನು ಹೊಗಳಿ
ರಂಭೆ ಮೇನಕೆಯೆಂದರು,
ನಾ ಕೇಳಿದೆ ಅವರಿಗೆ
ಯಾರಾದರೂ ನೋಡಿರುವಿರಾ
ರಂಭೆ ಮೇನಕೆಯರನು?
ಅದಕೆ ಅವರೆಂದರು
ಯಾರನ್ನ ಹೊಗಳಿದೆವೋ
ಅವಳಿಗೇ ಈ ಪ್ರಶ್ನೆ ಹೊಳೆದಿಲ್ಲ
ಮಧ್ಯದಲ್ಲಿ ನಿನ್ನದೇನು ಎಂದು?

ವಿಪರ್ಯಾಸ:

ನಿನ್ನ ಮೊಗ ಚೆಂದವೆಂದೆ,
ಸುಮ್ಮನೆ ತಲೆಯಾಡಿಸಿದಳು.

ನಿನ್ನ ರೂಪಕೆ ಮನ ಸೋತೆನೆಂದೆ,
ಮುಗುಳ್ನಕ್ಕು ಸುಮ್ಮನಾದಳು.

ನೀನೆಂದರೆ ನನಗಿಷ್ಟವೆಂದೆ,
ನಕ್ಕು ತಲೆ ಕೆಳಗೆ ಹಾಕಿದಳು.

ನಾ ನಿನ್ನ ಪ್ರೆಮಿಸುತ್ತಿದ್ದೆನೆಂದೆ,
ಆಗಲೂ ಮೌನವಾಗಿದ್ದಳು.
..
..
ಯಾಕೋ ಎಲ್ಲೋ ಎಡವಟ್ಟಾಗಿದೆ ಎಂದೆನಿಸಿತು.
ಕೊನೆಗೆ ತಿಳಿಯಿತು ಅವಳು ಕಿವುಡಿಯೆಂದು....!


No comments:

Post a Comment