ಹುಡುಗರ ಫೇಸ್ ಬುಕ್ ಗೋಳು:

ಎಂದೂ ಬರದ ಫ್ರೆಂಡ್ ರಿಕ್ವೆಸ್ಟ ಗಳು,
ಮೆಸೇಜ್ ಇಲ್ಲದ ಇನ್ ಬಾಕ್ಸ್ ಗಳು.
ಲೈಕೇ ಇಲ್ಲದ ಒಳ್ಳೆ ಫೋಟೋಗಳು
ಇದುವರೆಗೂ ಕಾಣದ ಕಾಂಮೆಂಟುಗಳು.

ತಲೆ ಕೆಡಿಸುವ ಪ್ರೊಫೈಲ್ ಫೋಟೋಗಳು
ರಿಕ್ವೆಸ್ಟ್ ಅಕ್ಸೆಪ್ಟ್ ಮಾಡದ ಪೀಸುಗಳು.
ಬರೀ ಕಾಡುವ ಟ್ಯಾಗು ಶೇರುಗಳು
ಯಾರೂ ಮೂಸಿ ನೋಡದ ವಾಲ್ ಪೋಸ್ಟುಗಳು

ಗುಡ್ ಮಾರ್ನಿಂಗ್,ಗುಡ್ ನೈಟುಗಳು
ಹಲೋ ಹಾಯ್ ಹೌ ಆರ್ ಯು ಗಳು,
ಇವೇ ನಮ್ಮ ದಿನ ನಿತ್ಯದ ಪಾಡುಗಳು
ಇವೇ ನಮ್ಮ ಫೇಸ್ ಬುಕ್ ಗೋಳುಗಳು.

ಆದಷ್ಟು ಬೇಗ "ಹುಡುಗಿಯರ
ಫೇಸ್ ಬುಕ್ ಗೋಳು" ಬರಲಿದೆ.

No comments:

Post a Comment