ಹನಿ ಹನಿ 3:

ನಿನ್ನಯ ಸ್ಪರ್ಶದಿಂದ ಬಂದ ಹರುಷ
ಎಂದೆಂದೂ ಮಾಸದಿರಲಿ ಈ  ನಿಮಿಷ.

ನಿಮಿಷದಲ್ಲಿ ಆದವು ಸುಂದರ ಕವನಗಳು..
ಮರೆಯದಿರಲಿ ಎಂದಿಗೂ ಮನದಾಳದ ಮಾತುಗಳು.

ರಾತ್ರಿಯಲಿ ಇರಲಿ ಸುಂದರ ಕನಸುಗಳು,
ಜೀವನದಲಿ ಸದಾ ಬರಲಿ ಶುಭ ದಿನಗಳು..

ಮನದಾಳದ  ಮಾತೊಂದ ನೀ ನುಡಿದೆ ಗೆಳೆಯ,
ಹೊರಗೆಳೆದೆ ನನ್ನ ನೆನಪುಗಳ ಸೇರೆಮಾಲೆಯ.


ನೆನಪುಗಳ ಸರಮಾಲೆಯಿದೆ ನನ್ನ  ಮನದಲಿ,
ಕೇಳುವ ಜನರಿಲ್ಲದೆ ನಾ ಹೇಗೆ ಹಾಡಲಿ.

ಕವನ ಬರೆಯೋದು ನನಗೇನೂ ಹೊಸದಲ್ಲ,
ಆದರೆ ಅದನ್ನು ಕೇಳುವ ಜೀವ ಜೊತೆಗಿಲ್ಲ...


No comments:

Post a Comment