ಮುಂಜಾನೆ ಮಂಜು:ಮುಂಜಾನೆಯ ಮಂಜಲ್ಲಿ
ಹೆಜ್ಜೆಯ ಮೇಲೆ ಹೆಜ್ಜೆಯನಿಕ್ಕುತ
ಭವಿಷ್ಯದ ಹುಡುಕಾಟದಲಿ
ಸಾಗುತಿದೆ ನಮ್ಮೀ ಪಯಣ.


ಫೋಟೋ ಕೃಪೆ:ಸೌಮ್ಯ ಭಾಗವತ್.

ಹನಿ ಹನಿ 9:

೧.
ನನ್ನೆದೆಯ
ಗೂಡಲಿ
ನಿನ್ನದೇ
ನೆನಪ
ಹಕ್ಕಿಗಳ
ಚಿಲಿಪಿಲಿ.

೨.
ಗೆಳತಿ...
ನೀನಿಲ್ಲದ ಈ ಬಾಳು ಬಲು ಬೇಸರ,
ನೀನಿಲ್ಲದ ಈ ಬಾಳು ಬಲು ಬೇಸರ,
.
.
.
ನೀನಿದ್ದರೆ ಖರ್ಚಿನದೇ ಮಹಾಪೂರ. :)

೩.
ಪ್ರಿಯೆ..
ನೀ ಜೊತೆಗಿದ್ದರೆ ಸಜಾ
ಇಲ್ಲದಿದ್ದರೆ ಫುಲ್ ಮಜಾ..

ಕೋರಿಕೆ..

ನಿನ್ನೊಲವ
ಮಳೆ ಹನಿಗಾಗಿ
ಕಾದಿದೆ ನನ್ನೀ
ಹೃದಯ ಧರಿತ್ರಿ..

ಪ್ರೀತಿಯ
ಮಳೆ ಸುರಿಸಿ
ಮನವ ತಣಿಸೆ
ಭಾಗ್ಯ ವಿಧಾತ್ರಿ..