ಹನಿ ಹನಿ 5:

ಗಂಡನ ಗೋಳು:
 
ಬೃಹತ್ ಗಾತ್ರದ ಶರೀರ
ಇಷ್ಟು ದೊಡ್ಡ ಮೀಸೆ ಹೊತ್ತ
ನನಗೇ ಹೆದರದ ನನ್ನಾಕೆ
ಎರಡೇ ಮೀಸೆ ಹೊತ್ತ
ಒಂದು ಪುಟ್ಟ ಜಿರಳೆಗೆ
ಹೆದರುವಳಲ್ಲ...!

No comments:

Post a Comment