ಹನಿ ಹನಿ 2:

ಹುಡುಗರ ಪಾಡು:

ಹುಡುಗಿ ಸಿಗದೇ ಇದ್ರೆ
ಲೈಫು ಫುಲ್ ಬೋರು,
ಹುಡುಗಿ ಸಿಕ್ಕ ಮೇಲೆ
ಫುಲ್ ಅವಳದೇ ಜೋರು..

ಹುಡುಗಿ ಏನೋ ಸ್ಲಿಮ್ಮು
ಜೀನ್ಸ್ ಪ್ಯಾಂಟು ಟೀ ಶರ್ಟು
ಅವಳ ನೋಡಿದ ಮೇಲೆ
ನಾನಾದೆ ಫುಲ್ ಟೈಟು.

ಹುಡುಗಿ ಸಿಗುವ ಮೊದಲು
ನಾನೊಬ್ಬ ಜೋಕರ್,
ಹುಡುಗಿ ಸಿಕ್ಕ ಮೇಲೆ
ಪೂರಾ ಪಾಪರ್.

ಹುಡುಗಿ ಸಿಗುವ ಮೊದಲು
ಓನ್ಲಿ ಪರ ಪರ
ಹುಡುಗಿ ಸಿಕ್ಕ ಮೇಲೆ
ಫುಲ್ ಹರ ಹರ..


ಗಂಡಸರ ಪಾಡು:

ಹೆಂಡತಿ ತವರಲಿದ್ದರೆ
ವಿರಹ ವೇದನೆ,
ಅದೇ ಮನೆಯಲಿದ್ದರೆ
ನೋವ ಯಾತನೆ..

ಮದುವೆಗೆ ಮೊದಲು ಮುಂಗಾರು ಮಳೆ
ಹನಿ ಹನಿಯಾಗಿ ಸುರಿದಿದೆ,
ಮದುವೆಯ ನಂತರ ನನ್ನ ಜೀವನ
ಅದೇ ನೀರಲಿ ಮುಳುಗಿ ಹೋಗಿದೆ.

ಮದುವೆಗೆ ಮೊದಲು ನಿನ್ನ ಮೊಗದಲಿ
ಚಂದಿರ ಕಾಣುತ್ತಿದ್ದ,
ಮದುವೆಯ ನಂತರ,ನನ್ನ ಬಾಳಿಗೇ ಗ್ರಹಣ ಹಿಡಿದಿದೆ
ಇನ್ನೆಲ್ಲಿಯ ಚಂದಿರ?

ಮದುವೆಯಾಗುವವರೆಗೂ ನಾನಾಗಿದ್ದೆ
ಒಬ್ಬ ಅಮರ ಪ್ರೇಮಿ,
ಮದುವೆಯಾದಮೇಲೆ ತಂದುಕೊಂಡಂತಾಗಿದೆ
ಜೀವನದಲಿ ದೊಡ್ಡ ಸುನಾಮಿ.

No comments:

Post a Comment