ನನಗೂ ಇಷ್ಟವಿದೆ ಮಳೆಯಾಗಲು:


ನನಗೂ ಇಷ್ಟವಿದೆ ಮಳೆಯಾಗಲು

ಹೇಳದೆ ಬಂದು ನಿನ್ನ ಸೇರಿ
ಹುಚ್ಚನಂತೆ  ಸ್ಪರ್ಶಿಸಲು,
ಕೂದಲಿನಿಂದ ಬೆನ್ನ ಮೇಲಿಳಿದು
ಮೈಯ್ಯೆಲ್ಲ ತೋಯ್ದು ತಂಪಾಗಿಸಲು.

ಹಣೆಯ ಮೇಲಿಂದ ಇಳಿದು
ಕೆನ್ನೆಯ ರಂಗ ಸವಿಯಲು,
ತುಟಿಗೊಂದು ಸಿಹಿ ಮುತ್ತನೀಡಿ
ಮೊಗದಲಿ ಮಂದಹಾಸ ಮೂಡಿಸಲು

ನನಗೂ ಇಷ್ಟವಿದೆ ಮಳೆಯಾಗಲು...

No comments:

Post a Comment