ಮಿಲನ:ಇಂದೇಕೋ ಜೀವ ಕಾದಿತ್ತು
ನಲ್ಲನ ಒಡನಾಟಕೆ,
ಅವನ ಆಗಮನವಾಗಿತ್ತು
ನೆನೆದ ಕೆಲ ಹೊತ್ತಿಗೆ.

ನನ್ನ ಮುಖ ರಂಗೇರಿತ್ತು
ಕಂಡವನ ತುಟಿಗೆ,
ದೇಹವೆಲ್ಲ ಬಿಸಿಯಾಗಿತ್ತು
ನನ್ನವನ ಅಪ್ಪುಗೆಗೆ.

ತನು ಮನವೆಲ್ಲ ಕಂಪಿಸಿತ್ತು
ನಲ್ಲನ ತುಂಟಾಟಕೆ,
ನಾಚಿ ಕೆನ್ನೆ ಕೆಂಪೇರಿತ್ತು
ಕೊಟ್ಟ ಸಿಹಿ ಮುತ್ತಿಗೆ.

ಇಂದು ಮನದಾಸೆ ತೀರಿತ್ತು
ಸೇರಿ ನಲ್ಲನ ಜೊತೆಗೆ,
ರಾತ್ರಿಯಿಡೀ ಹೀಗೆ ಕಳೆದಿತ್ತು
ನಮ್ಮೀ ಸರಸದಾಟದೊಳಗೆ.

No comments:

Post a Comment