ಚಂಚಲ ಚಿತ್ತ:

ಭಾವನೆಗಳ ಸುತ್ತ
ಕನಸುಗಳ ಹುಡುಕುತ್ತ
ಜಾರುತಿದೆ ಅತ್ತಿತ್ತ
ಈ ಚಂಚಲ ಚಿತ್ತ.

ತುಂಬಿದ ಕತ್ತಲೆಗಳ ಸುತ್ತ
ಕೇಳುತಿದೆ ದ್ವೇಷ ಅಸೂಯೆಗಳ ಮಂತ್ರ
ಸುತ್ತಲಿರಲು ಸರ್ಪಗಳ ಹುತ್ತ
ಇದ್ದರೂ ನಮಗೆಲ್ಲಿದೆ ಇಲ್ಲಿ ಸ್ವಾತಂತ್ರ್ಯ.

ಪ್ರೀತಿ ಪ್ರೇಮವ ಬದಿಗಿಟ್ಟು
ತಿಂದ ಮನೆಗೇ ದ್ರೋಹ ಬಗೆಯುವರೆಲ್ಲ
ಭಾವನೆಗಳ ಹರಾಜಿಗಿಟ್ಟು
ಕಾಂಚಾಣದ ಮೋಡಿಗೆ ಕುಣಿಯುತಿಹರೆಲ್ಲ.

ನನ್ನವರಾರಿಲ್ಲ ಇಲ್ಲಿ
ನನಗ್ಯಾರಲ್ಲೂ ನಂಬಿಕೆಯಿಲ್ಲ
ಶುಭ ಕೊರುವವರಿಲ್ಲ ಇಲ್ಲಿ
ಇರುವರು ಬರೀ ವೈರಿಗಳೆಲ್ಲ.

ಜೀವನ ನಡೆಸುವ ಧೈರ್ಯವಿಲ್ಲ
ಈ ಕೊಳಕು ಜಗದಲಿ
ಮೃದು ಮನಕೆ ಸಮಾಧಾನವಿಲ್ಲ
ಹೇಗೆ ನಾ ಬದುಕಲಿ..

ಭಾವನೆಗಳ ಸುತ್ತ
ಕನಸುಗಳ ಹುಡುಕುತ್ತ
ಜಾರುತಿದೆ ಅತ್ತಿತ್ತ
ಈ ಚಂಚಲ ಚಿತ್ತ.

No comments:

Post a Comment