ಹಾಗೆ ಸುಮ್ಮನೆ:

ಕಿರು ನಗೆಯಲಿ ಎರಡು ಜೀವಗಳ ಮಿಲನವಾಗಿತ್ತು,
ಜಿನುಗಿದ ಮಳೆಹನಿಗೆ ಮನದಲಿ ಕೆಂಗುಲಾಬಿ ಅರಳಿತ್ತು.


ನೆನಪುಗಳಿಂದಲೇ ಕವನ,
ನೆನಪುಗಳಿಂದಲೇ ಜೀವನ,
ನೆನಪುಗಳ ನೆನಪಲ್ಲೇ
ಸಾಗುತಿದೆ ನಮ್ಮೀ ಪಯಣ.


"ಪ್ರಿಯೆ
ಕವಿತೆ ಬರೆದೆ ನಿನ್ನ ಹೊಗಳುತ...
ಓದಿದವರೆಲ್ಲ ಹೋದರು
ನಿನ್ನ ನೋಡಬೇಕೆನ್ನುತ,
ನಿನ್ನ ಸ್ನೇಹ ಬಯಸುತ.."


ನೆನಪೆಂಬುದು ಸಾಗರದ ಅಲೆಯಂತೆ,
ಹೃದಯವೆಂಬುದು ಕಲ್ಲ ಬಂಡೆಯಂತೆ.
ಅಲೆಗಳ ಹೊಡೆತಕ್ಕೆ ಬಂಡೆ ಸವೆಯುವುದಿಲ್ಲ,
ನೆನಪುಗಳಿಲ್ಲದೇ ಹೃದಯ ಮಿಡಿಯುವುದಿಲ್ಲ.


ಮುಂಗಾರಿನ ಮಳೆ ಹನಿ ಹನಿಯಾಗಿ ಸುರಿದಿದೆ,
ಮತ್ತೆ ನನ್ನವಳ ನೆನಪ ತಂದಿದೆ..
ಮರೆಯಲಾಗದೆ ಕಳೆದ ದಿನ ಅವಳ ಜೊತೆ,
ಮತ್ತೆ ಸೇರು ಬಾ ನನ್ನ ಜೊತೆ ಎಂದಿದೆ..No comments:

Post a Comment