ಬಯಲುಸೀಮೆಯ ಹುಡುಗನೂ,ಹವ್ಯಕ ಹುಡುಗಿಯೂ..ಇದೊಂದು ಪುಟ್ಟ ಕಥೆ,ನಮ್ಮ ನಾಯಕ ಪಕ್ಕ ಬಯಲುಸೀಮೆಯ ಪೋರ,ಮತ್ತೆ ನಾಯಕಿ ಹವ್ಯಕ ಕೂಸು.ತಮ್ಮ ತಮ್ಮ ಊರಲ್ಲಿ ಹೈಸ್ಕೂಲ್ ಮುಗಿಸಿ ಈಗ ಕಾಲೇಜ್ ಗೆ ಎಲ್ಲ ಬಿಟ್ಟು ಮಂಗಳೂರಿಗೆ ಬಂದು ಮುಟ್ಟಿದಾರೆ.ಮೂರು ಬೇರೆ ಬೇರೆ ದಿಕ್ಕುಗಳು,ಇರಲಿ ಬಿಡಿ.ನಾಯಕ ನಾಯಕಿ ಇದ್ದ ಮೇಲೆ ವಿಲನ್ ಬೇಡವೇ? ಅವನೂ ಇದಾನೆ, ಇಲ್ಲೇ ಲೋಕಲ್ ಮಂಗಳೂರಿನವನು.ನಮ್ಮ ಈ ಪೋರ ವೆಂಕಿಗೋ ಹವ್ಯಕ ಪೋರಿ ಮೇಲೆ ಲವ್ವೋ ಲವ್ವು, ಇನ್ನು ಈ ಹವ್ಯಕ ಕೂಸು ಶ್ವೇತಂಗೆ ಇವನ ಮೇಲೆ ಲವ್ ಇದ್ದ ಇಲ್ಯ ಹೇಳಿ ಅದಕ್ಕೇ ತಿಳಿದಿಲ್ಲೇ.ಒಂದೊಂದ್ ಸಲ ಒಳ್ಳೆ ಮಾಣಿ ಅನಸ್ತ, ಮತ್ತೊಂದ್ ಸಲ ಕೆಟ್ ಮಾಣಿ ಅನಸ್ತ, ಹಂಗಾಗಿ ಕೂಸು ಯಾವಾಗಲೂ ಕನ್ಫ್ಯೂಸ್ ಅಲ್ಲೇ ಇರ್ತು.ಇನ್ನು ನಮ್ಮ ವಿಲನ್ ಅರವಿಂದ..ಅವನಿಗೂ ಈ ಹುಡುಗಿ ಮೇಲೆ ಕಣ್ಣಿದೆ, ಎಂತ ಮಾಡುದು ಹೇಳಿ ಗೊತ್ತಾಗುದಿಲ್ಲ ಮಾರಾಯ್ರೇ..

ಈಗ ನೀವು ಯೋಚನೆ ಮಾಡಿ ಈ ಮೂವರೂ ಒಟ್ಟಿಗೆ ಸೇರಿ ಮಾತನಾಡ್ತಾ ಇದ್ದರೆ ಹೇಗಿರುತ್ತೆ ಅಂತ.. ಸರಿ ಒಂದು ಸೀನ್ ಕ್ರಿಎಟ್ ಮಾಡಿಯೇ ಬಿಡೋಣ. ಒಂದು ಪಾರ್ಕ್,ಪಾರ್ಕಲ್ಲಿ ಈಗ ಮೂವರು ಒಟ್ಟಿಗೆ ಇದ್ದಾರೆ.ಹೇಗೆ ಅಂತೆಲ್ಲ ಕೇಳಬೇಡಿ ಒಟ್ಟಿಗೆ ಇದಾರೆ. ವೆಂಕಿ ಮತ್ತೆ ಅರವಿಂದ ಇಬ್ಬರೂ ತಮ್ಮ ಪ್ರೀತಿ ವಿಷ್ಯ ಶ್ವೇತ ಮುಂದೆ ಇಟ್ಟಿದಾರೆ,ಈಗ ಹುಡುಗಿ ಯಾರನ್ನ ಚೂಸ್ ಮಾಡ್ತಾಳೆ ಅಂತ ನೋಡೋಣ..
ಮುಂದೆ ಬರೋ ಸನ್ನಿವೇಶದಲ್ಲಿ
Hr  ಅಂದ್ರೆ ಹೀರೋ ವೆಂಕಿ,
Hn  ಅಂದ್ರೆ ಹಿರೋಇನ್ ಶ್ವೇತ,
Vl  ಅಂದ್ರೆ ವಿಲನ್ ಅರವಿಂದ.. ಓಕೆ ನ.. ನಡೀರಿ ಮತ್ತೆ ತಡ ಯಾಕೆ
ರೆಡಿ ೧..೨..೩.. ಆಕ್ಷನ್....

Hr: ಲೇ ನಿಂಗ್ ಎಸ್ಟ್ ಸಲ ಹೇಳಿವ್ನಿ ನಂಗ್ ನಿನ್ ಮೇಲೆ ಲವ್ ಐಯ್ತಿ ಅಂತ,ನಿಮ್ಮೌನ್ ನೀ ಏನೂ ಹೇಳವಲ್ಲಿ?

Hn: ನೀ ಸುಮ್ಮಂಗ್ ಕೂತ್ಕಳಾ.. ನಿಂಗೆ ಸರೀ ಮಾತಾಡುಲೇ ಬತ್ತಿಲ್ಯ ಹೇಳಿ? ಯಾವಾಗ್ ನೋಡದ್ರೂ ಬಯ್ಕತ್ತನೇ
        ಇರ್ತ.. ನೀ ಹಿಂಗೆಲ್ಲ ಮಾತಾಡಿದ್ರೆ ನಾ ನಿನ್ ಕೈಲಿ ಮಾತಾಡ್ತ್ನೆ ಇಲ್ಲೇ ನೋಡು.

Vl: (ಹಿರೋಗೆ):ಅಲ್ಲಾ ನೀವು ಏನು ಹೀಗೆ ಮಾತಾಡೋದು?ನಿಮಗೆ ಅಪ್ಪ ಅಮ್ಮ ಹೇಗೆ ಮಾತಾಡ್ಬೇಕು ಅಂತ
       ಹೇಳಿಕೊಟ್ಟಿಲ್ವ?ಎಂತ ಹೊಲಸು ಶಬ್ದ.. ಬಾಯಲ್ಲಿ ಹುಳ ಬೀಳಲಿಕ್ಕೆ ಉಂಟು ಮತ್ತೆ!

Hn : ಹುಳನೇ ಬೀಳ್ತು ಮತ್ತೆ..

Hr : ಲೇ ತಮ್ಮ ನೀ ಸ್ವಲ್ಪ ಮುಚ್ಕೊಂಡು ಕೂಡ್ಲೇ. ನೋಡ್ ಶೇತ ನಿಂಗ್ ನನ್ ಮ್ಯಾಗ್ ಲವ್ ಐತೋ ಇಲ್ಲೋ ಹೇಳ್ಬುಡು.

Hn : ಅದು ಶೇತ ಅಲ್ದಾ ಮಾಣಿ ಶ್ವೇತ..

Vl : (ಮಧ್ಯದಲ್ಲಿ)ಅಲ್ಲ ನೀವು ಏನು ಶ್ವೇತಂಗೆ ಗದರಿಸುವುದು? ಪಾಪದ ಹುಡುಗಿ ಅಂತ ಹೆದರಿಸುವುದಾ?

Hn : ಇವಂಗೆ ಯಾರ್ ಹೆದರ್ತ? ಇವ ಎಂತ ದೊಡ್ಡ ಗೆಂಡೆನ ಹೇಳಿ..

Hr : ಲೇ ಮಂಗ್ಯಾನ್ಕೆ ನೀ ವಸಿ ಮುಚ್ಕೊಂಡು ಕೂಡು ಅಂತ ಹೇಳಿಲ್ಲ?ಸಾನೆ ದಿವಸದಿಂದ ಕಾಳ್ ಹಾಕ್ಕೊಂಡ್ ಬರಾಕತ್ತಿನಿ
        ಮಧ್ಯದಾಗೆ ನಿಂದೇನ್ಲಾ ಕಿರಿಕ್ಕು?

Vl : (ನಗುತ್ತ) ಕಾಳು ಹಾಕೋಕೆ ಅದೆಂತ ಪಾರಿವಾಳವಾ?

Hn : ಏ ಎಂತದು ಅದು ಹಕ್ಕಿ ಪಿಕ್ಕಿ ಅಂತೆ. ನಾ ಹಕ್ಕಿ ಆದರೂ ಪಾರಿವಾಳ ಅಲ್ಲ ಮತ್ತೆ, ರಣಹದ್ದು ಕುಕ್ ಬಿಡ್ತೆ  ಅಷ್ಟೇ.

Hr : ಬಿಟ್ಟಾಕು ಶೇತ.. ನಾನು ಮುಂಚಿಗಿಂದಾನೂ ಲೈನಲ್ಲಿ ಇವನಿ. ನೀನೂ ಒಂದ್ಕಿತ ಹೇಳಿದ್ದಿ ನನ್
       ಕಂಡ್ರೆ ಇಷ್ಟ ಐತಿ ಅಂತ. ಮತ್ ಲವ್ ಐತಿ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬಿಡ್ಲಾ..

Vl : ಎಂತದು ನೀನು ಲೈನಲ್ಲಿ ಇರುವುದು? ನಿನ್ನ ಹಿಂದೆ ಲೈನಲ್ಲಿ ನಾನಿದ್ದೇನೆ ತಿಳಿಯಿತಾ? ನೋಡಿ ಶ್ವೇತ
      ಈಗ ನೀವು ಗೊಂದಲಕ್ಕೆ ಬೀಳಬಾರದು ಆಯಿತಾ? ಇದು ನಿಮ್ಮ ಜೀವನ ಪ್ರಶ್ನೆ ಅಲ್ಲವಾ?
      ನಿಧಾನವಾಗಿ ನಿರ್ಧಾರ ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳಬೇಕು ಆಯಿತಾ?

Hn : (ವೆಂಕಿಗೆ) ಈ ಕೊಡಂಗೆ ಎಷ್ಟ್ ಹೇಳಿದ್ರೂ ಅಷ್ಟೇ..ಅದು ಶೇತ ಅಲ್ದಾ ಶ್ವೇತ ನ ಮಾರಾಯ..
       (ಮನೋಹರ)ನಿಂದೆಂತದ? ನಿಂಗ ನನ್ನ ಎಂತ ಹೇಳಿ ತಿಳಿಕಂಡಿದ್ರಿ? ನಾ ಎಂತ ದೇವಸ್ಥಾನದಲ್ಲಿ
        ಸಿಕ್ಕ ಪ್ರಸಾದವನ? ಲೈನಲ್ಲಿ ಬಂದು ನಿಂತ್ಕಂಡಿದ್ರಡ?

Vl : ಅದು ಹಾಗಲ್ಲ ಮಾರಾಯ್ರೇ.. ಅವನು ಮತ್ತೆ ಯಾಕೆ ಹಾಗೆ ಹೇಳುವುದು,ನಾನು ಮೊದಲು ಲೈನಲ್ಲಿ
      ಇದ್ದೇನೆ ಅಂತ?ಅದಕ್ಕೆ ನಾನು ಹಾಗೆ ಹೇಳಿದೆ ಅಷ್ಟೇ.ತಪ್ಪು ತಿಳಿಬೇಡಿ ಆಯಿತಾ.

Hr : ಶ್ವೇತ, ಶ್ವೇತ, ಶ್ವೇತ.. ಈಗ ಸರಿ ಐತೋ ಇಲ್ಲೋ?
       (ಮನೋಹರಂಗೆ)ಲೇ ನೀ ಏನ್ ಲೈನಾಗ್ ಅದೀಯಲೇ? ಮುಸುಡಿ ನೋಡ್ಕೊಂಡಿಯೋ ಇಲ್ಲೋ ಅರಸಾದಾಗೆ?
       ಆಂ ಮಗನೆ ಊದಿದರೆ ಹಾರ್ಕೊಂಡು ಹೊಗಾಂಗ್ ಅದೀ.. ನಿಮ್ಮೌನ್ ನನ್ ಐಟಂ ಗೆ ಲೈನ್ ಹೊಡಿತಿ?

Vl : ಒಯ್ ಏನು? ಎಂಥದು? ಆ...
        ನಾನು ಹೇಗೆ ಇದ್ರೆ ನಿಮಗೆಂಥ?ಶ್ವೇತಂಗೆ ಇಷ್ಟ ಆದ್ರೆ ಆಯಿತಲ್ಲ? ಶ್ವೇತನೆ ಒಮ್ಮೆ ಹೇಳಿದ್ದುಂಟು
        ನೀವು ಸ್ಮಾರ್ಟ್ ಅಂತ. ಸ್ವಲ್ಪ ದಪ್ಪ ಕಮ್ಮಿ ಅಷ್ಟೇ. ಅದಕ್ಕೆಂತ ದಪ್ಪ ಆಗೋಗೆ ಎಷ್ಟು ದಿನ ಬೇಕು?
        ನಿನ್ ಮುಖ ನೋಡಿದ್ಯಾ ನೀನು ಕನ್ನಡೀಲಿ? ಯಾವುದು ಎಲ್ಲಿಂದ ಶುರುವಾಗಿ ಎಲ್ಲಿಗೆ ಮುಗಿಯುತ್ತೆ
        ಅಂತಾನೆ ಗೊತ್ತಾಗುವುದಿಲ್ಲ..

Hr : ಮುಂಡೆ ಮಗಂದು ನಂಗೆ ಬತ್ತಿ ಹಚ್ಚಾಕತ್ತಿ? ಸುಮ್ಮಕ ನಿನ್ ಕೆಲಸ ಎಷ್ಟ್ ಐತಿ ಅಷ್ಟ ನೋಡ್ಕಂಡು ಹೋಗು.

Vl : ಎಂತದು... ನಿನ್ನದು ಅತಿ ಆಯಿತು, ಎಂತದಾ ಬ್ಯಾವರ್ಸಿ ಅಂ ?? ನಮಗೂ ಬೈಗುಳ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಗೊತ್ತುಂಟು
        ಆಯಿತಾ? ಮತ್ತೆ ನಮ್ಮ ಸುದ್ದಿಗೆ ಬಂದರೆ ಅಷ್ಟೇ...

Hr : ಏನ್ ಮಾಡ್ತೀಲೆ? ಏನ್ ಮಾಡ್ತಿ ನೀ? ಮಾಡ್ಕೋ ಹೋಗ.. ಅದೇನ್ ಕಿಸಿತಿ ಅಂತ ನಾನು ನೋಡ್ತೀನಿ.

Hn : ಸುಮ್ಮಂಗ್ ಕೂತಕಳ್ರಾ.. ಬಿಟ್ರೆ ಒಬ್ಬರಿಗೊಬ್ರು ಚಚ್ಕಂಡೆ ಬಿಟ್ತ್ರಿ.... ಎಂತ ಕೆಟ್ ಕೆಟ್ ಬೈಯ್ತ್ರಿ ನಿಂಗ?
         ಹೇಸಗೆ ಆಗ್ತಿಲ್ಯ ಹೇಳಿ ನಿಂಗಕ್ಕೆ?

Hr : ನೋಡ ಮತ್ತೆ ಅವ ಏನ್ ಅನ್ನಾಕತ್ತಾನ್ ಅಂತ. ನನ್ ಕಡಿಯಿಂದ ಸಾರೀ..

Vl : ತಪ್ಪಾಯ್ತು ಆಯಿತಾ?

Hn : ಇದಕ್ಕೆಲ್ಲ ಏನೂ ಕಮ್ಮಿ ಇಲ್ಲೇ...
        ಎಂತದು ನಿಂಗ ಲೈನಲ್ಲಿ ಇದ್ದಿ, ಕಾಳ್ ಹಾಕಿದ್ದಿ ಅಂತೆಲ್ಲ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ರಲ? ನಿಂಗ ನನ್ ಸಲುವಾಗಿ
        ಎಂತ ಮಾಡಿದ್ರಾ? ಹೇಳ್ರಾ?

Hr : ಶ್ವೇತ ನಿನ್ ಮ್ಯಾಕೆ ಲವ್ ಆದಾಗಿಂದ ಬೇರೆ ಏನೂ ಹೊಳಿದಾಗೈತಿ.. ದಿನ ರಾತ್ರಿ ನಿಂದೆ ಚಿಂತೆ ಚಿನ್ನ..
       ನೀ ಏನ್ ಹೇಳಿದ್ರೂ ನಾ ಮಾಡಾಕ್ ರೆಡಿ ಅದಿನಿ.(ಅಪ್ಪಿ ತಪ್ಪಿ ಜಾನ್ ಗೀನ್ ಕೊಡು ಅಂದೀಯ ಅಂತ
        ಮನಸಲ್ಲೇ ನುಡಿದಿದ್ದ.)

Vl : ಎಂತ ಮಾಡಬೇಕು ಹೇಳಿ? ಇಷ್ಟು ದಿನ ಅವ ಅಡ್ಡ ಗೋಡೆ ಇದ್ದನಲ್ಲ?ಎಂತ ಮಾದುದಕ್ಕೂ ಬಿಡುವದಿಲ್ಲವಾಗಿತ್ತು.
        ಈಗ ನೀನು ಎಂತ ಹೇಳಿದ್ರೂ ನಾನು ಮಾಡೋಕೆ ತಯಾರಿದ್ದೇನೆ ಆಯಿತಾ?

Hn :ನೋಡಿ ನಿಂಗ ಇಬ್ರೂ ನೋಡುಲೆ ಒಳ್ಳೆಯವರ ತರಾನೆ ಕಾಣತ್ರಿ. ನಿಂಗ ಇಬ್ರೂ ಪ್ರೀತಿ ಪ್ರೇಮ ಹೇಳ್ತಾ ಇರ್ತ್ರಿ,
       ಇಷ್ಟಾದರೂ ಒಂದ್ ದಿನ ಆದರೂ ಪ್ರೀತಿಯಿಂದ ಏನಾದರೂ ತಂದ ಕೊಟ್ಟಿರಾ ಹೇಳಿ?

Vl : ಎಂತ ಬೇಕು ಹೇಳು ನಾನು ತಂದು ಕೊಡುತ್ತೇನೆ? (ಕಿಸೆಯಲ್ಲಿ ಕೈ ಹಾಕಿ10 ರೂ. ನೋಟನ್ನ ಶ್ವೇತ ನ ಕೈಗಿಡುತ್ತ)
       ಇಕ ಇಟ್ಟುಕೋ ಚಾಕೊಲೆಟ್ ತೆಗೆದುಕೋ ಆಯಿತಾ..

Hr : ಏನಲೆ ಮಗನೆ ... ಏನ್ ಭಿಕ್ಷೆ ಹಾಕಾಕತ್ತಿ? ಏನ್ ತಿಳ್ಕೊಂಡಿಯಲೇ ಶ್ವೇತನ್ನ? (ತಾನೂ ಕಿಸೆಗೆ ಕೈ ಹಾಕಿ 100  
        ರೂ.ನೋಟು ತೆಗೆದು ಶ್ವೇತನಿಗೆ ಕೊಟ್ಟ) ಇಟ್ಕೋ ನೀ.. ಮಜಾ ಮಾಡು.

Hn : ಎಂತಾದ 10 ರೂಪಾಯ್ ಕೊಡ್ತೆ? ನಾನೆಂತ ಭಿಕ್ಷುಕಿ ತಾರಾ ಕಾಣ್ತ್ನನ??

Vl : ಅಲ್ಲ ನೀವು ಎಂತಕೆ ತಪ್ಪು ತಿಳಿದು ಕೊಳ್ಳುವುದು? ಇಗೋ ತಗೋಳಿ..(ಪಾಕೀಟಿನಿಂದ ತೆಗೆದಿದ್ದ 1000  ರೂ.
       ನೋಟು ಈಗ ಶ್ವೇತ ಕೈಯ್ಯಲ್ಲಿತ್ತು.)

Hn : ಒಯ್ ಎಂತದ್ರೋ ನಿಂಗ ದುಡ್ಡು ಕೊಡ್ತಿದ್ರ ? ಎಂತದಾದ್ರೂ ಕೊಟ್ಟಿದ್ರ ಕೇಳಿದ್ರೆ ಈಗ ದುಡ್ ಕೊಡ್ತಿದ್ದ.

Hr : (ಸಿಟ್ಟಿನಿಂದ ಕೈಲಿದ್ದ ಉಂಗುರ ತೆಗೆದು ಶ್ವೇತಳ ಕೈಗಿಡುತ್ತ ) ಬೇಡ ಅನ್ಬೇಡ ನೀ ಇಟ್ಕೋ..
        ನೀ ನನ್ನಾಕೀ ತಿಳಿತೋ ಇಲ್ಲೋ?

Vl : (ಕೊರಳಲ್ಲಿದ್ದ ಸರ ತೆಗೆದು ಶ್ವೇತನಿಗೆ ಕೊಡುತ್ತ) ಅವನದು ಎಂತದು ಪುಗುಸಟ್ಟೆ ಉಂಗುರ. ಇದನ್ನ ಇಟ್ಟುಕೋ   
        ಆಯಿತಾ?  ನೀನು ನನ್ನವಳೇ ಆದಮೇಲೆ ನನ್ನದೆಲ್ಲ ನಿನ್ನದೇ ಅಲ್ಲವೋ?

Hn : ಇದೆಲ್ಲ ಎಂತದ್ರೋ?

Hr : ನೀ ಮಾತಾಡ ಬೇಡ.. ಅಪ್ಪ ಮಾಡಿ ಇಟ್ಟಾನ್ ಅಂತ ಕೊಡಾಕತ್ತಾನ್... ಮತ್ತೇನಿಲ್ಲ..
       (ಮನೋಹರನಿಗೆ) ಎನಲೇ ಸೂಳೆ ಮಗನೆ? ಏನ ನೀ ಏನ್ ಶ್ವೇತಂಗೆ ಮಾರಾಕ್ ತಗೊಂಡಿ?
        ಎನಲೇ ಮಂಗ್ಯಾನಕೆ?

Vl : ನಿಂದೆಂತದ ಬ್ಯಾವರ್ಸಿ? ನಿಮ್ಮ ಅಪ್ಪನದು ನಾನೇನು ಕೊಟ್ಟಿಲ್ಲ ಅಲ್ಲವ? ಮತ್ತೆಂತದು? ನಾಯಿಗೆ ಹುಟ್ಟಿದವನೇ?

Hn : ಸ್ವಲ್ಪ ಸುಮ್ಮಂಗೆ ಇರತ್ರಾ?

Hr : (ಶ್ವೇತನ್ನ ಬದಿಗೆಳೆದು, ಮನೋಹರನ ಕಡೆಗೆ ಹೋಗುತ್ತಾ) ಅವನ್ ಅವೌನ್..  ನಿನ್ ಇವತ್ ಬಿಡಾಕಿಲ್ಲಲೇ ...
       ಸಾಯ್ಸೆ ಬಿಡ್ತೀನಿ..

Vl : (ತಾನೂ ಮುಂದಾಗುತ್ತ)ಬಾರಾ ನಾನು ನೋಡೇ ಬಿಡ್ತೀನಿ ಎಂತ ಮಾಡ್ತೆ ಅಂತ..

ಧಿಶೂಂ ಧಿಶೂಂ ಅಂತ ಹೊಡೆದಾಟ ಶುರುವಾಯ್ತು ನೋಡಿ. ಈ ಮಧ್ಯದಲ್ಲಿ ಶ್ವೇತ ಕಿರುಚಾಡಿದ್ದು ಇಬ್ರಿಗೂ ಕೆಳಿಸ್ತಲೇ ಇರಲಿಲ್ಲ. ಇವನ್ನೆಲ್ಲ ದೂರದಿಂದಲೇ ನೋಡುತ್ತಿದ್ದ ಇವರ ಕಾಲೆಜಿನವನೇ ಆದ ರಹೀಮ ಅಲ್ಲಿಗೆ ಬಂದು ಇಬ್ಬರ ಜಗಳವನ್ನ ಕ್ಷಣದಲ್ಲೇ ಬಿಡಿಸಿ, ಇಬ್ಬರನ್ನೂ ಬದಿಗೊತ್ತಿ

ರಹೀಮ: ಏನು ನಿಮ್ಮದು ಏಕೆ ಜಗಳ ಮಾಡ್ಲಿಕೆ ಉಂಟು? ಯಾಕೆ ಚೋಟೆ ಚೋಟೆ ಮಕ್ಳಿದು ಹಾಗೆ ಫೈಟಿಂಗ್ ಮಾಡಿದ್ದು?

Hn : ಇಬ್ಬರೂ ನನ್ನ ಪ್ರೀತಿ ಮಾಡ್ತೀನಿ ಅಂತ ಬಂದ, ದುಡ್ಡು ಚೈನು ಉಂಗರ ಎಲ್ಲ ಕೊಟ್ಟ ಈಗ ಹೊಡ್ದಾಡ್ಕತ್ತಿದ್ದ..

ರಹಿಮ: ಏನು ನಿಮ್ದುಕೆ ಲವ್ ಆಗಿದೆ. ಲವ್ ಗೆ ಅಂದ್ರೆ ಏನು ಅಂತ ತಿಳ್ದಿದೆ ನಿಮ್ದುಕೆ? ದುಡ್ಡು ಕಾಸು ಕೊಟ್ಟರೆ
           ಪ್ರೀತಿಗೆ ಸಿಗುತ್ತೆ ನಿಮ್ದುಕೆ? ಕಾಸು ಮುಗಿದ ಮೇಲೆ ಪ್ರೀತಿಗೆ ಹಾಗೆ ಇರುತ್ತೆ? ಅಂ? ಪ್ರೀತಿಗೆ ಅಂದ್ರೆ ಏನು
           ಅಂತ ಗೊತ್ತಿಲ್ದೆ ನಿಮ್ದುಕೆ ಪ್ರೀತಿಗೆ ಹೇಗೆ ಆಯ್ತು? ನಿಮ್ದುಕೆ ಆಗಿದ್ದು ಪ್ರೀತಿ ಅಲ್ಲ, ಹುಡುಗಿ ನೋಡಿದ ಕೂಡಲೇ
           ಓ ಎಂತ ಫಿಗರು ಅಂತ ಹೇಳಿ ಆಗಿದ್ದು ಬರೀ ಆಕರ್ಷಣೆ ಮಾತ್ರ. ನಾನು ಏನು ಹೇಳಿದ್ದು ಗೊತ್ತಾಯ್ತು ನಿಮ್ದುಕೆ?    
           ನಿಮಗೆಲ್ಲಿ ಗೊತ್ತಾಗಬೇಕು.? ಪ್ರೀತಿಗೆ ಅಂದ್ರೆ ಏನು ಅಂತಾನೆ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ ನಿಮ್ದುಕೆ.ದುಡ್ಡು ಕಾಸಿಗೆ ಪ್ರೀತಿ ಬರುತ್ತೆ?
           ಇಲ್ಲ ಒಳ್ಳೇದು ಮನಸಿಗೆ ಇರ್ಬೇಕು. ಎರಡು ಮನಸು ಒಂದಾರೆ ಮಾತ್ರ ಅದು ಪ್ರೀತಿಗೆ ಆಗುತ್ತೆ. ಒಬರನ್ನ
           ಒಬ್ಬರು ಅರ್ಥಗೆ ಮಾಡ್ಕೊಬೇಕು.. ನಿಮ್ದುಕೆ ಒಬ್ರಾದ್ರೂ ಹುಡ್ಗಿದು ಮನಸಲ್ಲಿ ಏನಿದೆ ಅಂತ ತಿಳ್ಕೊಳ್ಳೋಕೆ
           ಪ್ರಯತ್ನ ಮಾಡಿದೆ? ಇಲ್ಲ? ಮತ್ತೆ ನಿಮ್ದುಕೆ ಪ್ರೀತಿಗೆ ಹೇಗೆ ಆಯ್ತು? ದಿಲ್ ಗೆ ದಿಲ್ ಸೇರಿದರೆ ಮಾತ್ರ ಪ್ಯಾರ್ಗೆ
           ಆಗುತ್ತೆ.(ಶ್ವೇತನಿಗೆ ಉದ್ದೇಶಿಸಿ) ಅಲ್ಲ ನಿಮ್ದುಕೆ ತಿಳಿಲಿಲ್ಲ ? ಇವರದ್ದು ಹುಚ್ಚು ಹುಚ್ಚಾಗಿ ಏನೇನೋ ಮಾಡ್ತಿದೆ
           ಅಂತ? ನೀವು ಹುಡ್ಗೀರು ಸರಿಗೆ ಇದ್ರೆ ಎಲ್ಲ ಸರಿ ಇರುತ್ತೆ. ನಿಮ್ದುಕೆ ಏನು ಹೇಳ್ತದೆ ? ನಾನು ಹೇಳಿದ್ದು
           ಸರಿಗೆ ಇದೆ?

ತದೇಕಚಿತ್ತದಿಂದ ನೋಡುತ್ತಿದ್ದ ಶ್ವೇತ ಒಮ್ಮೆಲೇ ರಹಿಮನನ್ನ ಉದ್ದೇಶಿಸಿ:
"ನಿಮ್ಮದು ಮೇಲೆ  ಲವ್ ಗೆ ಆಗಬುಟ್ಟೈತೆ
ನಮ್ದುಕೆ ಪ್ರ್ಯಾರಗೆ ಆಗಬುಟ್ಟೈತೆ, ನಿಮ್ಮದು ಮೇಲೆ
ನಮ್ದುಕೆ ಪ್ರ್ಯಾರಗೆ ಆಗಬುಟ್ಟೈತೆ"   ಅಂತ ರಹಿಮನ ಕೆನ್ನೆಗೇ ಮುತ್ತಿಡಬೇಕೇ?


* ಹಾಸ್ಯಕ್ಕೆಂದು ಬರೆದ ಈ ಪುಟ್ಟ ಕಥೆ ಯಾರ ಮನವನ್ನ ನೋಯಿಸಲಾಗಲಿ ಅಥವಾ ಯಾರನ್ನೂ ದೂಷಿಸಿ ಬರೆದಿದ್ದಲ್ಲ.
ಕೆಲವು ಅವಾಚ್ಯ ಶಬ್ಧಗಳನ್ನ ಉಪಯೋಗಿಸಿದ್ದೇನೆ. ಇದರಿಂದ ಯಾರದ್ದೇ ಮನಸ್ಸಿಗೆ ನೋವಾಗಿದ್ದಲ್ಲಿ ಕ್ಷಮೆ ಇರಲಿ.
- ಇಂತಿ ನಿಮ್ಮವ.

 


No comments:

Post a Comment