ಹನಿ ಹನಿ 7:

ಪ್ರೀತಿ:
ಇಲ್ಲಿ ಬರೆದಿರುವ ಕವನಗಳು ಎರಡು ಜೀವಗಳ ನಡುವಿನ ಪ್ರೀತಿಯ ಬಗ್ಗೆ ಮಾತ್ರ.


ಪ್ರೀತಿಗೆ ಎಂದೂ ಸಾವಿಲ್ಲ ಎನ್ನುವರೆಲ್ಲ,
ಆದರೆ ಪ್ರಿತಿಸಿದವರು ಸಾಯುವರಲ್ಲ ??


ದಿನವಿಡೀ ಪ್ರೀತಿ ಪ್ರೇಮವೆಂದು ಅಲೆದಾಡುವರು
ಸಿಗದ ಪ್ರೀತಿಯ ತೆಗಳುತ ರಾತ್ರಿ ಕುಡಿಯುವರು.


ಪ್ರೀತಿಯೆಂಬ ಮಾಯೆಗೆ ಬಲಿಯಾಗದವರಿಲ್ಲ...
ಪ್ರೀತಿಯ ಸುಳಿಗೆ ಸಿಕ್ಕು ನರಳಾಡದವರಿಲ್ಲ ...
ಏನೀ ಪ್ರೀತಿ ಮಾಯೆ,ಏನೀ ಪ್ರೀತಿಯ ಛಾಯೆ?
ಯಾಕೋ ಏನೋ ನನಗೆಂದೂ ಅದು ಕಾಡಲಿಲ್ಲ.

 

No comments:

Post a Comment