ಹನಿ ಹನಿ 14:

ಫೇಸ್ ಬುಕ್ ಕವಿತೆ:
೧.ನನ್ನ ಟೈಮ್ ಲೈನಿನಲ್ಲೊಂದು ಫೋಟೊ
ಆ ಫೋಟೊಕ್ಕೆ ನಿನ್ನದೊಂದು ಕಮೆಂಟು
ಆ ಕಮೆಂಟಿಗೆ ನನ್ನದೊಂದು ಲೈಕು.

೨.ನಾ ನೀಡಿದ
ಲೈಕಿನ ಸಾಲಕ್ಕೆ
ಬಡ್ಡಿಯಾಗಿ
ಕಮೆಂಟ್ ಮಾಡದಿದ್ದರೆ
ಚಕ್ರಬಡ್ಡಿಯಾಗಿ
ಶೇರ್ ಮಾಡಬೇಕಾದೀತು ಜೋಕೆ...

೩.ನನ್ನ ಹುಚ್ಚು ಕವಿತೆಗಳಿಗೆ
ಲೈಕು ಹಾಕುವವರೆಲ್ಲ
ನನ್ನಿಂದ ಎರವಲು ಪಡೆದ
ಲೈಕುಗಳ ಪಾಲುದಾರರು.


ಗೆಳತಿ:
೧.ನಿನ್ನ ನೆನಪುಗಳ
ಬೇಡಿಯಿಂದ
ಎಂದೆನಗೆ ಮುಕ್ತಿ,
ನೀ ಬೇಗ
ಬಳಿಬಂದು
ಸೇರಿಬಿಡೆನ್ನ ಗೆಳತಿ.

೨.ಈ ತಂಪಾದ ನಿಶೆಯಲಿ
ನೀನಿಲ್ಲದಿದ್ದರೇನಂತೆ
ನಿನ್ನ ನೆನಪುಗಳೇ ಸಾಕು
ನನ್ನ ನಿದಿರೆ ಕೆಡಿಸಲು.

೩.ಇಂದು ಬಿದ್ದ
ಮಳೆ ಹನಿಗಳೆಲ್ಲ
ನೀ ಕೊಟ್ಟ
ಮುತ್ತುಗಳಂತೆ
ಹೊಸ ಚೈತನ್ಯ
ನವೋಲ್ಲಾಸ ಮನದಲ್ಲಿ.

೪.ಸೂರ್ಯನಿಗೂ
ಹುಡುಗಿ ಕೈ
ಕೊಟ್ಟಿರಬೇಕು,
ಸಿಟ್ಟಿನಲಿ
ಕೆಂಡವಾಗಿ
ಕುದಿಯುತ್ತಿದ್ದಾನೆ.

No comments:

Post a Comment